Introduktion

Grundlæggende indsamler book-gudstjeneste.dk færrest muligt data på dig som bruger. Der benyttes derfor heller ikke nogle eksterne cookies på hjemmesiden.

I forbindelse med tilmelding til arrangement skal du oplyse dit navn og email (du kan dog vælge at oplyse en fiktiv email). Disse oplysninger deles udelukkende med den kirke der afholder arrangementet.

Senest 90 dage efter at et arrangement er afholdt, slettes dine oplyste informationer.

1 Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes book-gudstjeneste.dk (“selskabet”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via selskabets hjemmeside, www.book-gudstjeneste (“hjemmesiden”),.

1.3 Selskabet er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til selskabet skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2 Selskabets indsamling af dine personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1.1 Vi indsamler ikke data på dig når du besøger hjemmesiden, kun data du indtaster i vores formularer gemmes.

2.1.1 Når du tilmelder dig et arrangement, gemmer vi data om navn, email og arrangement du tilmelder dig. Disse data deles med den kirke der afholder arrangementet. Senest 90 dage efter at et arrangement er afholdt, slettes alle data på arrangementet, herunder også dine data som du har tilmeldt dig med.

2.2 Hvad er grundlaget for indsamlingen?

2.2.1 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at kirkerne kan holde styr på hvor mange deltagere der kommer til deres arrangementer, for bl.a.. at leve op til Covid-19 krav.

3. Brug af databehandlere

3.1 Vi anvender ikke eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden, derfor deles dine data ikke med andre databehandlere end kirken der afholder det arrangement du tilmelder dig.

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 Du kan altid kontakte os og få slettet dine data.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1

4.7.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5 Sletning af persondata

5.1 Vi sletter alle dine data senest 90 dage efter at et arrangement er afholdt.

6 Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7 Kontaktoplysninger

7.1 Michael Frost er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, kan du kontakte:

Michael Frost
Emilsgave 56
4130 Viby Sjælland
Tlf. nr.: 4140000
E-mail: afsender@book-gudstjeneste.dk

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

9 Versioner

9.1 Dette er version 1.0 af selskabet persondatapolitik dateret den 14-05-2020